Związek przyczynowy i minimalizacji szkody a odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia.

W polskich sądach wciąż odbywa się wiele spraw pomiędzy poszkodowanymi w wypadkach a ubezpieczycielami, którzy nie chcą wypłacić pełnego odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia. Rozprawy łatwiej uniknąć, jeśli ma się świadomość, według jakich reguł należy prowadzić dokumentację szkody. Chodzi tu o znajomość zasady minimalizacji szkody oraz konieczność wykazania związku przyczynowego wypadku i powstałych uszkodzeń ciała lub doznanego rozstroju zdrowia.

Prawo a odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia.

W art. 444. § 1 k.c. określone są podstawowe zasady, wedle których sprawca lub jego ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia. Przede wszystkim refundacja powinna pokrywać całość uzasadnionych kosztów. Ponadto, jeśli poszkodowany tego zażąda, musi zostać wypłacona z góry.

Minimalizacja szkody – jak planować leczenie?

Warto mieć na uwadze, że ubezpieczyciele dokładają wszelkich starań, aby nie wypłacać odszkodowań lub wypłacać je w jak najmniejszej kwocie. Dlatego też nieprzestrzeganie zasady minimalizacji szkody zawsze jest zauważane przez towarzystwa i wykorzystywane do zaniżania odszkodowań na pokrycie kosztów leczenia. Spory dotyczą często leczenia w prywatnych placówkach zdrowia. Zasada minimalizacji szkody oznacza, że poszkodowany powinien korzystać z najtańszych możliwych form leczenia, jeśli tylko są dostępne i skuteczne. Przede wszystkim chodzi tu korzystanie z usług medycznych w ramach NFZ. Czasem jednak kolejki do specjalistów znacznie ograniczają możliwość wykonania badań czy ubiegania się o zabiegi rehabilitacyjne. W takiej sytuacji koszty leczenia powinny zostać zwrócone, należy jednak zadbać o udokumentowanie stanu faktycznego.

Związek przyczynowo-skutkowy – leczenie skutków wypadku.

Oczywiście, niezwykle ważną kwestią jest również związek przyczynowo-skutkowy wypadku i poniesionych urazów czy doznanego rozstroju zdrowia. Nie może on budzić absolutnie żadnych wątpliwości. Związek taki musi być bezpośredni – zachodzi, jeżeli szkoda powstała wskutek czynu niedozwolonego sprawcy. Nie ma co liczyć na to, że uda się uzyskać odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia schorzeń niezwiązanych w bezpośredni sposób z wypadkiem.

Dochodzenie odszkodowań – bezpłatne konsultacje Legnica.

Kancelaria Odszkodowawcza w Legnicy prowadzi bezpłatne konsultacje dla poszkodowanych. Przedawnienie roszczeń sięga w niektórych przypadkach nawet 20 lat. Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia, skorzystaj z pomocy prawnej. W trakcie spotkania przeanalizujemy okoliczności zdarzenia oraz oszacujemy możliwość dochodzenia roszczeń.