Czy wzywać Policję po stłuczce?

Kolizja na drodze prędzej czy później może przydarzyć się każdemu kierowcy. Stłuczka często kończy się niewinnie – odrapany lakier, naruszony zderzak, uczestnicy zgadzają się co do przebiegu wypadku. Czy wzywać policję po stłuczce?

Kiedy wystarczy oświadczenie?

W teorii prawo nie nakazuje sporządzania policyjnego protokołu, jeśli w wyniku kolizji żadna osoba nie odniosła obrażeń. Jeśli efektem stłuczki są jedynie zniszczenia materialne, wystarczy na miejscu spisać oświadczenie, w którym obie strony zdarzenia potwierdzą jego przebieg i zakres szkody. Żeby ubiegać się o odszkodowanie po wypadku. Oświadczenie należy sporządzić według określonego wzoru, zawierającego komplet informacji. Najlepiej pobrać stosowny formularz z Internetu i mieć zawsze ze sobą.

Kiedy należy wezwać Policję?

O tym, czy wzywać policję po stłuczce, decydują jednak także inne czynniki niż tylko poniesione szkody. Może się zdarzyć, że strony przedstawiają inną wersję wydarzeń lub że dokumenty którejś z nich budzą wątpliwości – w takich sytuacjach należy zadzwonić po Policję. Przygotowanie policyjnego protokołu jest obowiązkowe także, jeśli uczestnikiem wypadku jest obcokrajowiec lub jeśli istnieje podejrzenie, że któryś z kierowców mógł być pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

Wysokie odszkodowanie po wypadku – pomoc prawna Legnica i okolice

Kierowca, który poniósł szkody w wyniku stłuczki, z pewnością będzie chciał się ubiegać o odszkodowanie po wypadku. W takiej sytuacji najlepiej zgłosić się do specjalisty z kancelariaciti.pl, który zadba o niezbędne formalności oraz wyegzekwuje odszkodowanie stosowne do poniesionych strat. Czasami interwencja prawnika z Legnicy może okazać się konieczna dla uzyskania kwoty pokrywającej rzeczywiste straty.