Co zrobić, gdy ubezpieczyciel przewleka dochodzenie odszkodowań?

Wielu z nas doświadczyło nie raz opieszałości towarzystw ubezpieczeniowych, ponieważ wiele z nich wykorzystuje niewiedzę poszkodowanych i przeciąga jak najdłużej się tylko da likwidację szkody. Jakie terminy wiążą zakład ubezpieczeń w  związku z dochodzeniem odszkodowań ?

Dochodzenie odszkodowań – obowiązujące terminy likwidacji szkody.

Na początku należy podkreślić, że na usunięcie szkody towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni licząc od dnia złożenia zawiadomienia. Okres ten może zostać wydłużony, ale tylko w uzasadnionym przypadku, gdy sprawa jest wyjątkowo skomplikowana i wymaga dodatkowych ustaleń. Wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie wszystkich okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o odszkodowanie. Kwota bezsporna musi zostać przekazana poszkodowanemu w ciągu 30 dni. Ten termin jest ostateczny i nie podlega wydłużeniu.

Nieuzasadniona zwłoka TU – do kogo się zwrócić?

W pierwszej kolejności należy napisać skargę do towarzystwa ubezpieczeniowego, w której zwracamy uwagę na fakt, że termin upłynął, a nam należy się odszkodowanie wraz z odsetkami. Wiele towarzystw nie zareaguje na monit, przez co musimy zwrócić się do Rzecznika Finansowego, który działając z urzędu zajmie się sprawą, jak najszybciej będzie to możliwe. W ostateczności pozostaje zawiadomić o nieprawidłowościach Komisję Nadzoru Finansowego, która posiada szereg środków prawnych dyscyplinujących zakłady ubezpieczeń, aby dochodzenie odszkodowań przebiegało zgodnie z prawem.

Silniejszy nie zawsze ma rację – pomoc Legnica i okolice.

Dochodzenie odszkodowań nie jest łatwe, zwłaszcza jeśli trafimy na ubezpieczyciela, który celowo zwleka z wypłatą rekompensaty. Angażowanie instytucji powołanych do ochrony ubezpieczonych nie zawsze przynosi oczekiwany efekt, a znacząco wydłuża postępowanie.

Jeśli zależy Państwu na szybkim i skutecznym zakończeniu sprawy, rekomendujemy kontakt z naszą Kancelarią Odszkodowawczą w Legnicy. Chętnie podejmujemy się trudnych przypadków, służąc bogatym doświadczeniem w dochodzeniu odszkodowań. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje!