Ile można dostać odszkodowania?

Po wypadku komunikacyjnym, w którym zostaliśmy poszkodowani musimy zgłosić do ubezpieczalni szkodę określając przy tym zarówno rodzaj jak i wysokość roszczeń. Ile można dostać odszkodowania od TU? Kwota powinna stanowić równowartość poniesionej szkody, czyli straty majątkowej oraz utraconych korzyści.

Ile można dostać odszkodowania z OC sprawcy?

Osobie poszkodowanej w wypadku przysługuje zwrot kosztów w związku z uszkodzeniem pojazdu, wydatków poniesionych na leczenie wraz z konsekwencjami pogorszenia zdrowia i utraty widoków na przyszłość. Wysokość odszkodowania zależy również od procentowego uszczerbku na zdrowiu (może być on stały lub długotrwały), który ustalany jest przez specjalną komisję lekarską powoływaną przez ubezpieczyciela w trakcie postępowania. Lekarz do orzeczonego uszczerbku na zdrowiu przypisuje konkretny wskaźnik procentowy. Trzeba pamiętać, że niektóre firmy ubezpieczeniowe w odmienny sposób ustalają wartość 1% wypracowując swoje własne stawki – od tego w dużej mierze zależy, ile można dostać odszkodowania. Różnice są spore. Poszkodowany może liczyć na wypłatę kwoty od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych za każdy procent uszczerbku na zdrowiu.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania Legnica – gdzie jej szukać?

Należy pamiętać o tym, że ostateczne wyliczenie kwoty odszkodowania w znacznej mierze zależeć będzie od dokumentów, które zostaną złożone do ubezpieczyciela. Pomoc w uzyskaniu odszkodowania zwłaszcza dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z podobnym zdarzeniem będzie nieoceniona. Kancelariaciti.pl to idealne miejsce do tego, aby zgłosić się po poradę w Legnicy, a także bezpośrednio po pomoc przy procesie składania wniosków i dokumentów, jak również rozstrzygania sporu na drodze sądowej.