Jakie dokumenty do ubezpieczalni?

Kiedy na drodze przytrafi się wypadek lub stłuczka z winy innego kierowcy, nie trzeba pokrywać szkód z własnych pieniędzy. Można starać się o uzyskanie odszkodowania z polisy OC sprawcy zdarzenia drogowego. Dochodzenie odszkodowań wymaga udokumentowania zgłaszanych  w towarzystwie ubezpieczeniowym roszczeń. Jakie dokumenty do ubezpieczalni należy dostarczyć?

Szkoda w pojeździe – kompleksowa pomoc Legnica

Czy można uzyskać pomoc w uzyskaniu odszkodowania  a zarazem zebraniu wszelkich niezbędnych do tego celu dokumentów? Tak, na przykład korzystając z fachowego wsparcia i doświadczenia firmy kancelariaciti.pl. Dzięki takiej obsłudze sam poszkodowany nie traci czasu ani nie musi się stresować procesem dochodzenia odszkodowań. Firma z Legnicy zajmie się tym za niego, a poszkodowany będzie mógł się skupić na innych sprawach.

Jakie dokumenty do ubezpieczalni?

Zgłaszając szkodę z OC w pojeździe należy załączyć:

  • dokumenty poświadczające okoliczności, takie jak: notatka policjanta, który przybył na miejsce zdarzenia, oświadczenie sprawy kolizji oraz dane świadków, jak również opis samego zdarzenia a także szkic sytuacyjny,
  • poświadczenie ubezpieczenia OC sprawcy, czyli numer polisy oraz nazwę firmy ubezpieczeniowej,
  • dokumenty stwierdzające zakres szkody, na przykład w postaci protokołu i zdjęć z oględzin auta wykonanego na miejscu wypadku lub nagrania,
  • kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, a dodatkowo dokument potwierdzający nabycie prawa własności samochodu, np. umowa sprzedaży, faktura wystawiona przez sprzedawcę, jeśli auto nie zostało przerejestrowane.

Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno przeprowadzić postępowanie likwidacyjne z należytą starannością i udzielić niezbędnej pomocy w uzyskaniu odszkodowania. Jeśli osoba zgłaszająca szkodę nie dopełni wszystkich formalności, zobowiązane jest wciągu 7 dni poinformować, jakie dokumenty do ubezpieczalni są niezbędnie do dalszego postępowania i wezwać do ich uzupełnienia.