Jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni?

Dochodzenie odszkodowań z tytułu poniesionej szkody może być bardzo uciążliwe i czasochłonne. Można samemu procesować się z towarzystwem ubezpieczeniowym. Istnieją jednak przypadki sporne, przy których warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Nawet jeśli przyznana szkoda zostanie uznana, to terminy wypłaty odszkodowania mogą ulec wydłużeniu. Jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni? O tym kilka słów w niniejszym artykule.

Odszkodowania – profesjonalna pomoc Legnica

Jeśli ubezpieczyciel przekroczy terminy zobowiązujące go do wypłaty należnych rekompensat, można dochodzić roszczeń w procesie karnym lub cywilnym. Wszelkie rzetelne i niezbędne informacje na ten temat znajdziesz na stronie http://kancelariaciti.pl/. Zespół prawników oraz specjalistów do spraw likwidacji szkody z Legnicy pomoże w uzyskaniu należnych odszkodowań.

Terminy regulowane przez prawo

Wszystkie terminy obowiązujące ubezpieczyciela są podyktowane przepisami prawa. Stanowi o tym art. 817 § 1 k.c. oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). W przypadku spraw prostych ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania po wypadku w terminie trzydziestu dni od dnia zgłoszenia szkody. Istnieją jednak sytuacje sporne, w których dochodzenie odszkodowań się wydłuża. Jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni w takich sprawach? Ubezpieczyciel ma prawo przyznania odszkodowania po wypadku w sprawach zawiłych w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Po przekroczeniu tych terminów w celu dochodzenia odszkodowań można wkroczyć na ścieżkę sądową.